15 Mar 2019
PAGE
448

เปิดโรงงาน Bluekoff ดูการเดินทางของเมล็ดกาแฟตามสายพานการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่กะเทาะเปลือกกาแฟจากกะลา คัดไซส์ แยกคุณภาพเมล็ด ผ่านกระบวนการคัดเลือกด้วยมือคน ผ่านกระบวนคั่ว และบรรจุใส่ถุงแบบพิเศษเพื่อให้ได้รสชาติที่กลั่นออกมาดีที่สุด ซึ่งกระบวนการทำกาแฟจากเมล็ดดิบจนกลั่นกลายเป็นหยดลงแก้วนั้น ต้องผ่านเครื่องจักรหลายเครื่อง แต่ละเครื่องใหญ่โตและมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน แต่กลับช่วยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกาแฟได้ทีละนิด เชื่อไหม รายละเอียดเล็กน้อยเหล่านั้นส่งผลต่อรสชาติของกาแฟอย่างมหาศาล เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาดูกัน

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน