วรเมธ โกศัลวัฒน์

วรเมธ โกศัลวัฒน์

ข้าราชการหนุ่มใหญ่ ใจดี สปอร์ต ผู้ที่เชื่อโดยสุจริตว่าตนรู้ทุกอย่างนอกจากงานในหน้าที่ และอยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทำงาน