Avatar

วิทิต จันทามฤต

เริ่มทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ด้วยตำแหน่งช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์สารคดี ปัจจุบันทำงานอยู่ในแผนกจัดหาสถานที่ โดยยังคงทำงานภาพถ่ายของตัวเองไปด้วย และเป็นเจ้าของร้านหนังสือศิลปะที่ชื่อ Vacilando Bookshop ในอินสตาแกรม https://www.instagram.com/vacilandobookshop/