วีริศ วาณิชตันติกุล

สถาปนิกมือใหม่ผู้มีความสุขกับการเดินทาง ปัจจุบันมีพื้นที่ให้เว้นว่างจากการเขียนแบบมาเขียนงานและถ่ายภาพให้ได้ระบายความอยากลงในเพจ ‘With Fellows’