วีร์ วีรพร

วีร์ วีรพร

นักออกแบบกราฟิกที่ชอบงานไทโป ปั่นจักรยาน แปะโพสต์-อิท และเดวิด โบวี