Avatar

วสันต์ จันนวน

ปัจจุบันเป็นตากล้องภาพนิ่งและวิดีโอ ฟรีแลนซ์ ทำงานอิสระ เป็นนักเดินทาง ชอบไปทริป แบ่งเวลาทำงานลงช่อง YouTube เวลาว่างชอบจัดทริปขับรถมอไซค์ แคมป์ปิ้ง