Avatar

วันนิษา แสนอินทร์

นิสิตวิทยาฯ ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและเป็นผลผลิตของความล้มเหลวทางการศึกษา ความใฝ่ฝันสูงสุดในตอนนี้คือเลี้ยงปลาทอง