Avatar

วนันท์ เกิดชื่น

ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ชอบอาหารอีสาน เสพติดการเดินทางและชอบสรรหาสถานที่แปลกใหม่ หลงใหลใน Landscape เลยชอบถ่ายภาพและแต่งภาพตามอารมณ์ลงไอจี