วิสสุตา กัจฉมาภรณ์

วิสสุตา กัจฉมาภรณ์

นักฝันเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนเป็นส่วนน้อย นักท่องเที่ยวเป็นบางเวลา และอาจจะเป็นนักอื่นๆอีกในอนาคต ปัจจุบันอาศัยออสเตรเลียเป็นบ้านชั่วคราว