JOYLADA : แอพนิยายที่เปลี่ยนนิยามการอ่านจากปีละ 8 บรรทัดเป็นวันละ ‘1 พันล้านจอย’

แชตกับผู้ออกแบบแอพพลิเคชันอ่านนิยายแชตเจ้าแรกของไทยที่มาแรงแซงทุกโค้งในกลุ่มวัยรุ่น