อุเทน ภุมรินทร์

อุเทน ภุมรินทร์

ผู้อยากเป็น ‘ครูทอม’ ของเด็ก ๆ เป็นนักสื่อสารธรรมชาติ (Nature Educator) แห่งกลุ่ม Nature Plearn Club พาจัดกิจกรรม ‘วิทยาศาสตร์พลเมือง’ ที่เชื่อว่าใคร ๆ ก็เป็นนักวิทย์ได้ ขอแค่นับเลขได้และถ่ายรูปเป็น ภารกิจทุกวันนี้จึง Convince ผู้คนสำรวจธรรมชาติรอบตัว แล้วถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟน มาแชร์ใน #iNaturalist