ตรีประภา เพ็งไธสง

ตรีประภา เพ็งไธสง

มนุษย์เงินเดือนที่ยังคงค้นหาตัวเอง รักการเดินทาง ถ่ายภาพ และการจิบกาแฟดำช้า ๆ ยามเช้า