Avatar

ตรีชฎา เพชรรัตน์

นักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัยด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลผู้หลงใหลในวิทยาศาสตร์ เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวให้ย่อยง่ายในพอดแคสต์รายการ ‘สตรีวิทย์’

Podcast