มุทริกา พฤกษาพงษ์

สาวชาวกรุง ผู้มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด การเดินทางก็เช่นกัน ชาร์จแบตเตอร์รี่ชีวิตด้วยดนตรี กีฬา อาหาร และการท่องเที่ยว หลงใหลในธรรมชาติ ภูเขา ท้องฟ้า น้ำทะเล เพราะทำให้มองเห็นตัวเองได้ชัดว่า “I’m just a tiny dot in this big universe.”