การสำรวจเส้นทาง Food Waste เพื่อสร้างเมนูพิเศษของเชฟ Greyhound Café

ขึ้นเชียงใหม่ตามเชฟต่อสิทธิ์ แห่ง Greyhound Café ไปสร้างเมนูอาหาร Perfectly Imperfect ที่กระตุ้นการรับรู้เรื่องความสูญเสียที่น่าเสียดายของผักหน้าตาไม่สวย