SkillLane ห้องเรียนรวมของวิชาการทำงานที่มหาลัยไม่ได้สอน

สตาร์ทอัพที่รวบรวมวิชาเลือกนอกห้องเรียนที่ทำให้การเรียนผ่านออนไลน์เป็นเรื่องสนุก

Socialgiver เมื่อช้อปและช่วยไปด้วยกันได้

สตาร์ทอัพที่ให้เปลี่ยนการให้เป็นไลฟ์สไตล์เพื่อสังคม อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับผ่านข้อเสนอและส่วนลดร้านค้าและบริการ

GetLinks บริษัทที่เชื่อมต่อคนที่ถูกต้องเข้ากับงานที่ถูกใจ

สตาร์ทอัพที่สร้างโลกใบใหม่ด้วยการจัดหางานให้ถูกคนสำหรับวงการสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ

Local Alike บริษัทที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการท่องเที่ยว

สตาร์ทอัพที่สร้างรายได้และความภูมิใจให้ชุมชนผ่านวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจท่องเที่ยว