ศุภมณฑา สุภานันท์

ศุภมณฑา สุภานันท์

สนใจเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว ชีวิต ผู้คน สังคม รักการอ่าน งานศิลปะ ภาพยนตร์ และการเดินทาง ชอบฤดูหนาว หลงใหลการฟังเสียงของธรรมชาติ