Sugar & Spice Club

Sugar & Spice Club

คลับสำหรับคนรักงานคราฟต์ของเพื่อนสนิทสองคนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันผันตัวมาเป็นเวิร์กช็อป Agency รับบริการจัดงานคราฟท์ทุกรูปแบบ และทำแบรนด์เล็ก ๆ sugarandspicegoodlife สรรหาของดีต่อใจมาขายแบบเล่น ๆ แต่จริงจัง