สุชญา ตันเจริญผล

สุชญา ตันเจริญผล

นักการทูต ผู้ผันมารับบทบาทลาติดตาม (ชั่วคราว) รักการเดินทาง ธรรมชาติ และการผจญภัยเหนือสิ่งอื่นใด สนุกกับการเรียนรู้ผู้คนและสิ่งรอบตัว เจ้าของร่วมเว็บไซต์ www.talonTWOgether.com