Avatar

โสรยา เขียวอ่อน

ช่างภาพสาวที่เพิ่งเรียนจบการถ่ายภาพ ชอบเดินทาง รักกลิ่นกาแฟและหนังสือเก่า ถ่ายภาพลงอินสตาแกรมคือความสุข ใฝ่ฝันการมีชีวิตที่เรียบง่าย IG : Toeyyso