Avatar

สนธยา คำบุญเรือง

สนธยา คำบุญเรือง ชอบใช้นามปากกาว่า 'พลบไพร' จบจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่เป็นคนเชียงราย เป็นครูเกษตรอาชีวศึกษาบนดอยสูง (สอนพืชศาสตร์ พฤกษศาสตร์) ณ ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ฯ ชอบพานักเรียนเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว เดินทางเข้าป่า เข้าชุมชน ขึ้นดอย จนกระทั่ง ชวนนักเรียนลงดอยไปดูเมือง