ห้องเรียนกลางไร่ชา วิชาที่พาเข้าป่าลึกเก็บชาผู้เฒ่าอายุ 200 ปีมาทำชาตามวิถีลาหู่ดำ

ครูวิชาเกษตรเจ้าของรายวิชาห้องเรียนชา ลาหู่ดำ ที่สอนให้รู้จักพัฒนา ‘ชา’ พืชเศรษฐกิจบนดอยสูงด้วยวิถีดั้งเดิม