สรณ์สกุล เถาหมอ

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และเป็นผู้ทำงานด้านนโยบายการค้าทั้งในและนอกประเทศมาอย่างต่อเนื่อง