สมรักษ์ เจียมธีรสกุล

สมรักษ์ เจียมธีรสกุล

ภัณฑารักษ์ นักเขียนบทสื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์, นิทรรศการ มีประสบการณ์เป็นบรรณาธิการหนังสือฉบับพิเศษ 3 เล่ม