สิทธิชัย กิตยายุคกะ

สิทธิชัย กิตยายุคกะ

ประกอบอาชีพเกี่ยวกับความสวยงามมาตลอดชีวิตตั้งแต่วันแรกของการทำงาน อดีตสไตลิสต์และคนถ่ายรูปในช่วงรุ่งเรืองของนิตยสารไทย ปัจจุบันกลายเป็นคนออกแบบเสื้อผ้า ที่ยังถ่ายรูปอยู่เสมอ