Visible Light Spectrum คู่สีของแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ชุดภาพถ่ายอธิบายเรื่องแสง ของช่างภาพสมัครเล่นและติวเตอร์วิชาฟิสิกส์ ที่แสง สี เสียงตระการตา