Avatar

สิราภรณ์ วิพันธุ์ศาสตร์

นักสร้างวัตถุดิบอาหารจากดอกไม้กินได้ ในชื่อแบรนด์ Flowers You Can Eat การได้ค้นหาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆจากดอกไม้กินได้ ทำให้เกิดความสุขในสายอาชีพนี้เป็นอย่างมาก