สาทิตย์ วงศ์หนองเตย

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย

เป็นนักการเมืองมานาน 28 ปี พบเจอผู้คนและเรื่องราวมากมาย วันนี้หลุดพ้นสภาฯ เลยอยากจับปากกาเล่าเรื่อง