Avatar

ศศิวิมล เชาวนปรีชา

เรียนจบหนังสือพิมพ์ แต่ไม่เคยเข้าวงการหนังสือพิมพ์ มัวแต่ขายของบ้าง ขายอาหารบ้าง เอ้อระเหยบ้าง ว่างๆ ชอบเขียนโน่น แปลนี่ ถ่ายรูปนั่นไปเรื่อย ชอบซุกตัวอยู่ในห้องสมุดและร้านหนังสือ พอๆ กับที่ชอบเที่ยวไปในโลกกว้าง