ศศมน อมาตยกุล

ศศมน อมาตยกุล

รักการถ่ายภาพ โดยเฉพาะภาพบุคคล เพราะเชื่อว่า การมองคนผ่านเลนส์ เราจะเห็นมุมที่สวยงามที่สุด และ รอยยิ้มที่หวานที่สุดของพวกเขา