เสาวนีย์ วนสุนทรเมธี

เสาวนีย์ วนสุนทรเมธี

อดีตอาจารย์และ Senior Executive Assistant บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ปัจจุบันเป็นแม่บ้านที่สนใจ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำความรู้จักผู้คนผ่านบทสัมภาษณ์ และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ลงในกลุ่มคนฝั่งธนฯ, คนฝั่งพระนคร, รักษ์คลองฝั่งธน และภาพเก่าเล่าเรื่อง