สรรค์ภพ จิรวรรณธร

สรรค์ภพ จิรวรรณธร

แพ้ทางสีเขียวและน้ำตาล ชอบเดินทางพอ ๆ กับชอบนอนอยู่บ้าน