Avatar

ศชญา เชยสมบัติ

เจ้าของแบรนด์และร้านชา The Orange & Hyrbs เรียนรู้ สะสมประสบการณ์เกี่ยวกับชา จากต้นแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมการดื่มชาใหม่