รัช ตั้งสุณาวรรณ

รัช ตั้งสุณาวรรณ

ผู้ชายที่หลีกเลี่ยงการเจอคนใหม่ แต่กลับทำงานสื่อสารและทำทุกอย่างที่อยู่ใน Bucket List อย่างหักโหมเพียงเพื่อจะหนีคำว่า ‘สังขาร’ ให้นานที่สุด…อย่างมีความสุข