รวิภา ขัดทะเสมา

นิสิตครูที่เพิ่งเรียนจบ กำลังอยู่ในระหว่าง Gap Year และค้นหาตัวเอง สนใจหนังสือ บอร์ดเกม อาหาร และการท่องเที่ยว