รัชชานนท์ วงศ์อภิชาติ

เด็กไออาร์ที่กำลังผันตัวไปสายดีไซน์ ชีวิตวนเวียนอยู่ในเอเชียตะวันออก ชอบสเก็ตรูป รักหมาและอาหารทุกเมนูที่มีไข่