รดา อุปลานนท์

รดา อุปลานนท์

มนุษย์อินโทรเวิร์ตที่เวลาเบื่อชอบหนีขึ้นดอยและพักหลังก็ชอบหนีไปทะเลด้วย และตอนนี้กำลังสนใจด้านจิตวิทยาเยียวยาตัวเองจากธรรมชาติ