ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ

เด็กที่เคยย้ายโรงเรียนตามผู้ปกครองมามากกว่า 10 โรงเรียน รักการเดินทาง ชอบการเรียนรู้ภาวะภายใน เคยทำอาชีพที่หลากหลายทั้งพนักงานธนาคาร คุณครู ผู้จัดการโครงการ และเป็นผู้จัดกิจกรรม Blind Speed Dating