ปุณณ์ พจนาเกษม

เป็นคนติดบ้าน ชอบสีเหลืองอ่อน และขี้อาย