ปรียาภรณ์ เสาวรัตน์ชัย

อินทีเรียที่ผันตัวมาเป็นเซลล์ขายคอนโดมิเนียม หลงรักการเที่ยวคนเดียว เพราะเชื่อว่าพรหมลิขิตจะพาเราไปพบกับมิตรภาพใหม่ ๆ ชอบการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจ และมองว่าเป้าหมายชีวิตคือการได้ทำอะไรก็ได้ที่สร้างความสุขและพลังใจ