Avatar

ประทีป สุธาทองไทย

สอนศิลปะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชอบประวัติศาสตร์ของสิ่งที่ไม่ได้ถูกเอามาเขียน ชอบค้นเรื่องเก่าๆ เอามาทำงานศิลปะ