Avatar

พจวรรณ พันธ์จินดา

นักจัดการศิลปะเกินเวลาและนักวาดรูปบางเวลา (เพจ PoyPoy) เคยจับแมงสี่หูห้าตาจากภูเขาหลังบ้านมาเป็นมาสคอตกีฬาแห่งชาติเชียงราย ทุกวันนี้ยังสนุกกับประวัติศาสตร์รอบตัว หนังสือภาพ ต้นไม้บ้านเพื่อน และการดูนก