ปิยวดี ยอดบุดดี

นักศึกษาสถาปัตยกรรมที่ไม่ถูกกับการออกแบบ แต่ชอบนั่งมองงานสถาปัตยกรรมพร้อมจิบกาแฟแล้วคิดอะไรไปเรื่อย ชื่นชอบการถ่ายรูปและดองรูปไว้ชื่นชมคนเดียว