พิชชาพร ตั้งทรงศักดิ์

นิสิตนวัตกรรม มศว. ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวและตกหลุมรักการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม