พิมพ์ชนก ณ พัทลุง

อดีตนักเรียนสถาปัตย์ที่สนใจวัฒนธรรมตะวันออกโดยเฉพาะเรื่องเซนและวิถีดาบ อ่านหนังสือหลายประเภทเลยเป็นติ่งซามูไรไปพร้อมกันนักเขียนฝั่งตะวันตก ชื่นชอบการไปนั่งชุบตัวชมสวนในวัดรอบเมืองเกียวโต สิ่งที่ทำในช่วงนี้คือพยายามแสวงหามรรคาจากการเขียนแบบและศึกษาเรื่องวัดให้ลึกกว่าเดิม