พิมพ์รัก ชัยกุล

พิมพ์รัก ชัยกุล

Thai Kazetarian ครีเอทีฟในเอเจนซี่แห่งหนึ่งย่านบรรทัดทอง เป็นนักซ้อมเปียโนเวลาว่าง รักการกินเต้าหู้และผักมากกว่าเนื้อ