Avatar

ปวิชญา จีนปาน

เกิดที่สมุทรสาคร โตที่นครปฐม ปัจจุบันเป็นช่างภาพอิสระในกรุงเทพที่ใช้เวลาว่างไปกับอาร์ตแกลเลอรี่และที่ที่มีดอกไม้