ภาวิตา แจ่มคล้าย

ภาวิตา แจ่มคล้าย

อดีตนักเรียนโฆษณา โดยอาชีพปัจจุบันเป็นครีเอทีฟ มีชีวิตอยู่ได้เพราะโฆษณา หนังสือ วาดรูป เที่ยว และวิ่ง เป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ ชอบหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ชีวิต