ภัทรนันท์ จันทร์หอม

เป็นสาวเชียงใหม่ จบสถาปัตย์ชุมชนแต่สนใจงาน Co-creation มากกว่างาน Design เพราะชอบเสพการได้สังเกตผู้คน แต่ไม่ชอบเจ๊าะแจ๊ะกับใครมากนัก ปัจจุบันหมกหมุ่นอยู่กับการคิดสูตรพุดดิ้งที่อร่อยจนโลกต้องจำ