พัชรินทร์ กะรัตน์

พัชรินทร์ กะรัตน์

ออกไปเจอโลกกว้าง บันทึกความทรงจำด้วยภาพถ่าย เรียนรู้และเติบโต ออกแบบชีวิตของเราเอง